SN/K 543 Avfallshåndtering

Komiteens mandat:

Komiteen skal revidere Norsk Standard NS 9430:2013 Alminnelige kontraktsbestemmelser om periodisk innsamling og transport av avfall

Komiteen skal også

  • vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og eventuelt nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.
  • bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Komiteen oppnevnes frem til 2020-07-01.

Komitélederen velges av komiteen frem til 2020-07-01. Det skal fastsettes en framdriftsplan i samsvar med mandatet.

Standard Norges regler for standardiseringsarbeid gjelder for komiteens arbeid.

Komitéleder:

Reidar Seim, Damhaug Consulting AS

Faglig ansvarlig:

Hilde Larmerud (hla@standard.no)

For komitémedlemmer

Ta i bruk vårt verktøy for dokumentbehandling, ISOlutions (passordbeskyttet)