SN/K 152 Åndedrettsvern

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 79
  • CEN/TC 79/SC 7

Representert i komiteen

  • NORSK YRKESDYKKERSKOLE AS
  • NUI AS
  • PETROLEUMSTILSYNET