SN/K 267 Tre og trebaserte materialer

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Audun Øvrum fra NORSK TRETEKNISK INSTITUTT

Kontaktperson

Mandat

Nasjonalt utarbeidet produkt
Norsk standard (NS) (flere) for ombrukt tre, herunder produkter og prøvingsstandarder samt prosjektering for demontering og ombruk i samråd med SN/K 77.
Nasjonalt tillegg (NA) (flere) og andre norskutviklede produkter for standarder det speiler.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter og evt. nye relaterte produkter, eller revisjon av produkter, basert på markedets behov innenfor området.
Komiteen skal vurdere oversettelse av produktet til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til produktet.

Speilkomité som følger arbeidet i følgende komiteer:
-CEN/TC 38 Durability of wood and wood-based products
-CEN/TC 112 Wood-based panels
-CEN/TC 124 Timber structures
-CEN/TC 175 Round and sawn timber
-CEN/TC 193/SC 1 Adhesives for wood and derived timber products
-ISO/TC 89 Wood-based panels 
-ISO/TC 165 Timber structures
-ISO/TC 218 Timber
-ISO/TC 287 Sustainable processes for wood and wood-based products

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen området tre og trebaserte materialer.
Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.
Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsprodukter til de produkter som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av produktene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.
Komiteen skal vurdere og foreslå nye produkter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at produktene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 193
 • CEN/TC 193/SC 1
 • CEN/TC 124
 • CEN/TC 175
 • CEN/TC 112
 • CEN/TC 38
 • ISO/TC 89
 • ISO/TC 218
 • ISO/TC 165
 • ISO/TC 287

Representert i komiteen

 • ABICO MASSIVTRE AS
 • ARBOR AS
 • ASPLAN VIAK AS
 • BYGGMA ASA
 • DYNEA AS
 • FORESTIA AS
 • INNTRE KJELDSTAD AS
 • MOELVEN WOOD AS
 • NIBIO - NORSK INSTITUTT FOR BIOØKONOMI
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
 • NORSK MASSIVTRE AS
 • NORSK TRETEKNISK INSTITUTT
 • NORSK VIRKESMÅLING
 • OMTRE AS
 • SANDLAND TRETEKNOLOGI AS
 • SKOGNÆRINGA KYST SA
 • TREFOREDLINGSINDUSTRIENS BRANSJEFORENING
 • TREINDUSTRIENS LANDSFORENING