SN/K 615 Universell utforming av ladeinfrastruktur for elbil

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Jan Tore Gjøby fra NAF AS - Norges Automobil forbund

Kontaktperson

Mandat

Pr 1.5.2023 er ikke mandatet til komiteen vedtatt.

Representert i komiteen

  • AUTODATA AS
  • DRIVKRAFT NORGE
  • NAF AS - Norges Automobil forbund
  • NORGES HANDIKAPFORBUND
  • OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
  • Olavstoppen
  • RECHARGE AS