SN/K 356 Klimagassberegninger for bygg

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Eivind Selvig fra AS CIVITAS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedatt 2020 12 10:

Det oppnevnes en komité med følgende mandat:

«Forslag til å utarbeide en norsk standard som kan benyttes i klimagassberegninger for anleggsarbeid for etablering av infrastruktur».


Komiteen skal videre revidere NS3720:2018 periodisk og vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarder relatert klimagassberegninger for bygninger og evt. nye relevante standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av standardene til andre språk samt vurdere oversettelse av eventuelle normative referanser til standarden.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Videre skal komiteen samarbeide med SN/K 223 “Miljøstandardisering BAE-næringen” gjennom utveksling av informasjon og samordning av aktiviteter der det måtte være behov for det.

Representert i komiteen

 • AASE PROSJEKT AS
 • AS CIVITAS
 • ASPLAN VIAK AS
 • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING
 • BÆRUM KOMMUNE
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING
 • ENOVA SF
 • FORSVARSBYGG
 • GRØNN BYGGALLIANSE
 • HAFSLUND OSLO CELSIO AS
 • LCA.NO AS
 • MULTICONSULT ASA
 • MULTICONSULT NORGE AS
 • NORCONSULT AS
 • NORCONSULT DIGITAL AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
 • NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND SA
 • NORSUS NORSK INSTITUTT FOR BÆREKRAFTSFORSKNING AS
 • OSLOBYGG KF
 • REDUZER AS
 • RESIRQEL AS
 • SKANSKA NORGE AS
 • STATSBYGG
 • STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR KULTURMINNEFORSKNING
 • STIFTELSEN SINTEF
 • TREINDUSTRIENS LANDSFORENING
 • TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE
 • VKE- FORENINGEN FOR VENTILASJON, KULDE OG ENERGI