NORSOK/EG C

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Petter Vennemoe fra RASTAD & RELLING ARKITEKTKONTOR AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat er felles for alle NORSOK Ekspertgrupper:

Ekspertgruppenes primære oppgave er å ivareta petroleumsindustriens behov for utvikling av standarder og standardisering innen sitt fagfelt. Ekspertgruppene skal koordinere virksomheten innen sitt fagområde, både internasjonale aktiviteter og nasjonale (NORSOK). De har ansvaret for at overordnet strategi godkjent i Sektorstyret, blir ivaretatt ved gjennomføring av vedtatt arbeidsprogram. Ekspertgruppene skal også være en viktig faglig møteplass, hvor kompetanse og erfaringer deles

Representert i komiteen

  • AIBEL AS
  • AKER SOLUTIONS AS
  • EQUINOR ASA
  • HAVINDUSTRITILSYNET
  • HOLMEDAL & HUSUM AS
  • INDUSTRI ENERGI
  • LEIRVIK AS
  • RASTAD & RELLING ARKITEKTKONTOR AS
  • VÅR ENERGI ASA