SN/K 37 Løfteinnretninger

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Øystein Ueland fra BMA HEISTEKNISK RÅDGIVNING AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen er en nasjonal komite og en speilkomité for det internasjonale standardiseringsarbeidet på fagområdet, og skal ta ansvar for nasjonale oppgaver ved utvikling og publisering av nye standarder, samt revisjon av eksisterende standarder.

Det internasjonale arbeidet skjer i CEN/TC 10 Lifts, escalators and moving walks, CEN/TC 98 Lifting plattforms og i ISO/TC 178 Lifts (Elevators), escalators and moving walks og i INSTA M Hiss Lifting appliances.

Arbeidet er nært knyttet til heis- og maskindirektivene. Det er derfor viktig at komiteen har kjennskap til direktivene og pågående arbeider med disse. Kunnskap om fagområdet er til nytte for utvikling av nasjonalt regelverk.

Komiteen skal gi Standard Norge bistand i forbindelse med arbeidene i INSTA M Hiss som er et internordisk standardiseringssamarbeid. Hovedfokus er på felles behandling av registrerte ulykker på løfteinnretninger, felles behandling og forståelse av forslag til standarder fra CEN og ISO og utveksling av informasjon og erfaringer med de nordiske landenes regler og lovverk innen området.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 10
 • ISO/TC 178
 • CEN/TC 98

Representert i komiteen

 • BERGEN KOMMUNE BYRÅDSAVDELING FOR FINANS, NÆRING OG EIENDOM
 • BMA HEISTEKNISK RÅDGIVNING AS
 • BRAKON AS
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • HEISLEVERANDØRENES LANDSFORENING
 • HEISMONTØRENES FAGFORENING
 • KIWA AS
 • NORCONSULT AS
 • NORGES BLINDEFORBUND
 • NORSK EIENDOM
 • OSLO KOMMUNE PLAN- OG BYGNINGSETATEN
 • STATSBYGG
 • STIFTELSEN HEISBRANSJENS UTDANNINGSSENTER
 • STIFTELSEN NORSK HEISKONTROLL
 • TK ELEVATOR NORWAY AS
 • TKS HEIS AS
 • VINDERTEC AS