SN/K 604 Avfallshåndtering i havbrukssektoren

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Ann-Helen Ernstsen fra SENTER MOT MARIN FORSØPLING

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til å utarbeide en internasjonal standard (ISO-standard) for avfallshåndtering for akvakultursektoren.

Komiteen skal gi innspill til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 234 Fisheries and aquaculture som gjelder avfallshåndtering i akvakultursektoren, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslaget til standard er i samsvar med norsk lover og forskrifter. 

Representert i komiteen

  • FISKERIDIREKTORATET
  • HANDELENS MILJØFOND
  • HOFSETH AQUA AS
  • HOLD NORGE RENT
  • KVE-EN AS
  • LANDSORGANISASJONEN I NORGE
  • NOFIR AS
  • SENTER MOT MARIN FORSØPLING
  • SJØMAT NORGE