SN/K 286 Prosjektledelse

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

SN/K 286 er nasjonal referansekomité for den internasjonale standardiseringskomiteen ISO/TC 258 (Project, programme and portfolio management), etablert 2011, og dens forløper ISO/PC 236 (Project management). ISO/PC 236 hadde som eneste definerte oppgave å utarbeide ISO 21500 Project Management — A guide for project management. Etter ferdigstillingen av denne standarden i 2012 ble ISO/PC 236 nedlagt. ISO 21500 skal overføres til ISO/TC 258, som også har andre standardiseringsprosjekter i sin portefølje.
SN/K 286 har som oppgave å samordne den norske deltakelsen i den nevnte internasjonale standardiseringskomiteen, inklusive deltakelse på internasjonale møter.
SN/K 286 gir råd til Standard Norge med hensyn til norsk stemmegivning på alle nivåer innenfor denne komiteen.
SN/K 286 gir råd til Standard Norge med hensyn til eventuell utgivelse som Norsk Standard og eventuell oversettelse til norsk.
SN/K 286 kan gi anbefalinger om utarbeidelse av egne nasjonale standarder eller tilleggsprodukter som bygger på den internasjonale standarden.