SN/K 595 Utleieavtaler for maskiner og utstyr i byggeprosjekter

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Kjersti Lerkerød fra ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 21.04.2021: Komiteen skal i første omgang forankre ønsket om, og behovet for, å standardisere en utleieavtale for maskiner, utstyr og tjenester i bygge- og anleggsprosjekter, som tar for seg utleie, montering, demontering og service. Dette gjøres gjennom et kombinert informasjons- og oppstartsmøte. Komiteen skal identifisere de grunnleggende problemstillinger i slike utleieforhold, og på denne bakgrunn utarbeide en kontraktstandard og/eller blankett for utleieavtaler for maskiner, utstyr og tjenester i bygge- og anleggsprosjekter.

Representert i komiteen

 • ADVOKATFIRMAET SELMER AS
 • AF GRUPPEN NORGE AS
 • ARNTZEN DE BESCHE ADVOKATFIRMA AS
 • CMS KLUGE ADVOKATFIRMA AS
 • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
 • MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
 • NABOEN UTLEIE AS
 • NORSK UTLEIEFORENING - NU
 • RAMIRENT AS
 • RENTAL GROUP AS
 • RUTA ENTREPRENØR AS
 • SKANSKA NORGE AS
 • SØRBY UTLEIE AS
 • UTLEIECOMPAGNIET AS
 • Veidekke ASA