SN/K 541 Stillaser

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Geir Gule fra STILLASENTREPRENØRENES FORENING SEF

Kontaktperson

Mandat

Ikke aktivt mandat se kommentar

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 53

Representert i komiteen

  • STIFTELSEN SINTEF
  • STILLASENTREPRENØRENES FORENING SEF