SN/K 25 Bygningsautomasjon

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Asle Kosbergløkk fra Involved AS

Kontaktperson

Mandat

SN/K 025 – Bygningsautomasjon er nasjonal speilkomité for CEN/TC 247 - Building automation, control and building management og ISO/TC 205 - Building environment design, WG3 Building control system design.

 

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av standarder i CEN og ISO. Komiteen skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

 

Nasjonalt arbeid innen området bygningsautomasjon

 

Komiteen har ansvaret for vedlikehold av:

·         NS 3935 - Integrerte tekniske bygningsinstallasjoner (ITB) - Prosjektering, utførelse og idriftsettelse

·         NS 6450 - Idriftsetting og prøvedrift av tekniske bygningsinstallasjoner

·         NS 6460 – Drift av tekniske bygningsinstallasjoner

·         NS-EN ISO 52120 Bygningers energiytelse — Bidrag fra bygningsautomasjon, styringer og bygningsadministrasjon — Del 1: Generelt rammeverk og prosedyrer

·         P-754 Innvirkning ved bruk av bygningsautomatisering på energiytelsen i bygninger

·         SN/TR 6451 Terminologi for tekniske bygningsinstallasjoner

        Dette vedlikeholdet innebærer vurdering og gjennomføring av          framtidige revisjoner

 

Komiteen skal arbeide med markedsrelaterte aktiviteter som fremmer forståelsen og bruken av standarder som understøtter målet for «Riktig med en gang».

Komiteen skal også overvåke og ta initiativ til andre standarder innen bygningsautomatisering.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 247
 • ISO/TC 205

Representert i komiteen

 • BERGEN KOMMUNE
 • CONSTO MIDT-NORGE AS
 • COWI AS
 • DNB BANK ASA
 • FORSVARSBYGG
 • GK NORGE AS
 • HENT AS
 • HONTVEDT PROSJEKT AS
 • HRP AS
 • Involved AS
 • MULTICONSULT NORGE AS
 • NORCONSULT AS
 • OSLOBYGG KF
 • RAMBØLL NORGE AS
 • SCHNEIDER ELECTRIC NORGE AS
 • SIEMENS AS
 • SKANSKA NORGE AS
 • STATSBYGG
 • STAVANGER KOMMUNE BYMILJØ OG UTBYGGING
 • SWECO NORGE AS
 • Viken Eiendom AS