SN/K 624 Digitalt Produkt Pass (DPP)

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Knut Mathisen fra GS1 NORWAY

Kontaktperson

Mandat

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/CLC/JTC 24

Representert i komiteen

 • ACT COOPERATIVE CORPORATION AS
 • AMERICAN WOMEN'S CLUB OF OSLO
 • AVFALL NORGE
 • BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING
 • BYGGMAKKER HANDEL AS
 • COBUILDER AS
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • DIREKTORATET FOR FORVALTNING OG ØKONOMISTYRING
 • DIREKTORATET FOR SAMFUNNSSIKKERHET OG BEREDSKAP (DSB)
 • DNV AS
 • ELEKTROFORENINGEN
 • ELKJØP NORDIC AS
 • FACTLINES AS
 • GS1 NORWAY
 • HEIDELBERG MATERIALS NORWAY AS
 • HOVEDORGANISASJONEN VIRKE
 • IKT NORGE
 • KEZZLER AS
 • KIWA AS
 • KORUND AS
 • MINDSHIFT AS
 • NEMKO GROUP AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK BYGGTJENESTE AS
 • PHOENIX CONTACT AS
 • PIPELIFE NORGE AS
 • RFID SOLUTIONS AS
 • SINTEF AS
 • SMART MANAGEMENT AS
 • SOPRA STERIA AS
 • STATENS VEGVESEN
 • STIFTELSEN MILJØMERKING I NORGE
 • UNISOT AS
 • VARIABLE AS