SN/K 19 Møbler

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble godkjent 2. mai 2023:

Speilkomité som følger arbeidet i følgende komiteer:

 

CEN/TC 207 Furniture

CEN/TC 364 High chairs

CEN/TC 248 Textiles and textile products

CEN/TC 443 Feather and down

ISO/TC 136 Furniture

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innenfor området møbler.

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 136, CEN/TC 207, CEN/TC 364, CEN/TC 442 og saker som omhandler møbler i CEN/TC 248 herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

CEN/TC 207 og ISO/TC 136 utvikler standarder innenfor fagområdene designprinsipp, utprøving og utforming av kontormøbler, inne- og utemøbler og kjøkkeninnredninger. I CEN/TC 364 arbeides det med sikkerhetskrav og prøvingsmetoder for høye barnestoler. Komiteen følger også CEN/TC 443 når det gjelder fjær og dun brukt i sengeutstyr, fyllmasse, klær og andre ferdige artikler. I CEN/TC 248 når det gjelder tekstiler til møbler.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsprodukter til de produkter som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av produktene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye produkter basert på nasjonale behov innenfor området.

 

Komiteen skal bidra til at produktene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol. Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.

 

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområdet og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt. Ellers gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert av Standard Norge. Reglene finnes på http://www.standard.no.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 136
 • CEN/TC 364
 • CEN/TC 443
 • CEN/TC 207

Representert i komiteen

 • AARSLAND MØBELFABRIKK AS
 • EKORNES AS
 • FLOKK AS
 • HILDING ANDERS NORWAY AS
 • NCP HOLDING AS
 • NOAH - FOR DYRS RETTIGHETER
 • NORSK INDUSTRI
 • NORVIGROUP NORSK DUN AS
 • PETER OPSVIK AS
 • STIFTELSEN MILJØMERKING I NORGE
 • STOKKE AS
 • VESTRE AS
 • VETERINÆRINSTITUTTET