SN/K 136 Luftkvalitet

Nøkkelinformasjon

Status:
active
Komitéleder:
Morten C. Hogsnes fra NEMKO GROUP AS

Kontaktperson

Mandat

SN/K 136 skal:

 • følge opp CEN/TC 264 - Air quality og ISO/TC 146 Air Quality gjennom deltakelse i relevante standardiseringsprosjekt og ved å vurdere og kommentere forslag til standarder samt gi forslag til norsk stemmegivning
 • vurdere behovet for å revidere og oppdatere norske standarder på luftområdet eventuelt foreslå at utdaterte Norsk Standard trekkes tilbake
 • foreslå hvilke CEN- og ISO-standarder som bør oversettes til norsk
 • utvikle egne norske standarder for luftundersøkelser ved behov

Skal utarbeide standardiserte metoder for karakterisering av luftkvalitet for:

 • utslipp
 • omgivelsesluft
 • innendørsluft
 • gasser i og ut fra grunnen eller avsetninger

Sistnevnte gjelder spesielt målemetoder for luftforurensning (for eksempel partikler, gasser, lukt, mikroorganismer) og metoder for bestemmelse av effekten til gassrensesystem.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 146
 • CEN/TC 264
 • ISO/TC 146/SC 1
 • ISO/TC 146/SC 3
 • ISO/TC 146/SC 6

Representert i komiteen

 • AVDELING 0314 VED SINTEF PETROLEUMSFORSKNING, INDUSTRI ENERGI
 • MILJØDIREKTORATET
 • NEMKO GROUP AS
 • NILU - STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR LUFTFORSKNING
 • NORSK ENERGI
 • SINTEF AS
 • SINTEF HELGELAND AS