SN/K 263 Forbrukerkontrakter til bustadsoppføringslova

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Per Jæger fra BOLIGPRODUSENTENES FORENING

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2.2.2021: Komiteen skal revidere Standard Norges forbrukerblanketter knyttet til bustadoppføringslova. Dette er Byggblankett 3425, 3426 A, 3426 B, 3427, 3428, 3429 A og 3429 B.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og eventuelt nye relaterte
standarder eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.
Komiteen skal utvikle en forbrukerblankett som regulerer parkeringsplasser ved salg av
bolig.

På vegne av SNK 513 skal SNK 263 oppdatere Byggblankett 8440 A og B i henhold til
endringer i Byggherreforskriften som trer i kraft 1.1.21. For å sikre overensstemmelse
med deltakere i tidligere komité, skal medlemmer fra tidligere komité som ikke er
medlem i SN/K 263, inviteres til å kvalitetssikre utkastene til blanketter utarbeidet av
en ekspertgruppe.

Representert i komiteen

  • ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE
  • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
  • BYGGMESTERFORBUNDET
  • EIENDOM NORGE
  • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
  • FORBRUKERRÅDET
  • FORBRUKERTILSYNET
  • MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
  • NORSKE BOLIGBYGGELAGS LANDSFORBUND SA
  • UNIVERSITETET I OSLO