SN/K 608 Sikringsbelysning

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Øyvind Smedsrød fra DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS)

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal utvikle en ny norsk standard for sikringsbelysning som skal gi riktig rettet, godt fordelt og god nok belysning slik at det kan bidra til et trygt og sikkert område og være et effektivt mottiltak både mot kriminalitet og for økt trygghetsfølelse. Komiteen må vurdere hvorvidt standarden skal kun rette seg mot bebyggede strøk, eller om det også skal være rettet mot parker eller andre utearealer hvor det ikke er bebyggelse. Komiteen skal ha særlig fokus på hvordan en slik belysning kan dimensjoneres på en balansert måte med optimalt effektbruk og minimal lyssmitte.

 Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor området.

 Komiteen skal vurdere oversettelse av standarden til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til standarden. 

·         Komiteen skal bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

·         Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.

·         Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde Samferdsel, logistikk og digitalisering og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

 For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert fra Standard Norge. Reglene finnes på www.standard.no

Representert i komiteen

  • ADVANSIA AS
  • COWI AS
  • DEPARTEMENTENES SIKKERHETS- OG SERVICEORGANISASJON (DSS)
  • DET KONGELIGE HOFF
  • EQUINOR ASA
  • MULTICONSULT NORGE AS
  • NORGES BANK
  • OSLO KOMMUNE BYMILJØETATEN
  • Oslo Havn
  • STATSBYGG