SN/K 7/EG 2 Forankring i betong – NA til NS-EN 1992-4

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Kontaktperson

Mandat

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 51
  • CEN/TC 104
  • CEN/TC 104/SC 1
  • CEN/TC 104/SC 2
  • CEN/TC 104/SC 3
  • ISO/TC 71
  • ISO/TC 71/SC 1
  • ISO/TC 71/SC 3
  • ISO/TC 74