SN/K 384 Brannsikkerhet - kontroll av utførelse

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Jarl Tonning fra BRAKON AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2020-06-15:

Komiteen skal utarbeide en Norsk Standard for kontroll av utførelse innen brannsikkerhet. Standardens viktigste hensikt skal være å hindre feil i
utførelsesfasen. Standarden skal angi metodikk og omfang av kontroll med tilhørende dokumentasjon.
Komiteen oppnevnes for en periode på inntil 3 år.

Representert i komiteen

 • BETONMAST AS
 • BRAKON AS
 • BRANNFAGLIG FELLESORGANISASJON
 • Brannfag as
 • FINANS NORGE
 • FIRESAFE AS
 • HENT AS
 • HH FIRE EATER NORGE AS
 • HOL KOMMUNE
 • KIWA AS
 • MALORAMA AS
 • MULTICONSULT NORGE AS
 • OSLOBYGG KF
 • PID SOLUTIONS AS
 • PROVENO AS
 • STIFTELSEN NORSK BRANNVERNFORENING