SN/K 84 Plastrør

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen plastrør, plastrørkomponenter og plastrørsystemer. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 138 Plastics pipes, fittings and valves for the transport of fluids og CEN/TC 155 Plastics piping systems and ducting systems, og skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 138 og CEN/TC 155, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal også gi innspill og kommentarer til forslag fra CEN/TC 208 Elastomeric seals for joints in pipework and pipelines, der disse har betydning og innvirkning på komiteens arbeidsområde.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.
Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Komiteen skal bidra til at standardene tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell ol.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 138/SC 7
 • ISO/TC 138/SC 2
 • ISO/TC 138/SC 5
 • ISO/TC 138
 • ISO/TC 138/SC 4
 • ISO/TC 138/SC 3
 • ISO/TC 138/SC 1
 • ISO/TC 138/SC 6
 • CEN/TC 155
 • ISO/TC 138/SC 8
 • CEN/TC 208

Representert i komiteen

 • AMIBLU TECHNOLOGY AS
 • HALLINGPLAST AS
 • ISIFLO AS
 • MANDALS AS
 • NORSK VANN BA
 • NORSK WAVIN AS
 • PIPELIFE NORGE AS
 • STORHEIL CONSULTING