SN/K 544 CO2-fangst, transport og -lagring (CCS)

Nøkkelinformasjon

Status:
active
Komitéleder:
Ingvild Ombudstvedt fra IOM LAW ADVOKATFIRMA AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2021-09-27:
ISO/TC 265 Carbon dioxide capture, transportation, and geological storage har vært den primære komiteen som skal følges opp. Men det finnes også et initiativ for å starte opp en parallell aktivitet i CEN. Komiteen skal fortsette å følge arbeidet i ISO/TC 265 og eventuelt arbeid som skal initieres i CEN.


Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 265

Representert i komiteen

 • AGR ENERGY SERVICES AS
 • AKER SOLUTIONS AS
 • AVDELING 0314 VED SINTEF PETROLEUMSFORSKNING, INDUSTRI ENERGI
 • CHRISTENSEN CCS CONSULT
 • DNV AS
 • EQUINOR ASA
 • INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK
 • IOM LAW ADVOKATFIRMA AS
 • NORGES FORSKNINGSRÅD
 • OLJEDIREKTORATET
 • PETROLEUMSTILSYNET
 • SINTEF AS
 • SINTEF ENERGI AS
 • TECHNOLOGY CENTRE MONGSTAD DA
 • UNIVERSITETET I OSLO