SN/K 94 Trebaserte platematerialer

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Kontaktperson

Mandat

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • ISO/TC 89
  • CEN/TC 112