SN/K 500 Biologisk mangfold

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • ISO/TC 331

Representert i komiteen

  • ARTSDATABANKEN
  • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
  • NORSUS NORSK INSTITUTT FOR BÆREKRAFTSFORSKNING AS
  • STIFTELSEN NORSK INSTITUTT FOR NATURFORSKNING NINA
  • UNIVERSITETET I TROMSØ - NORGES ARKTISKE UNIVERSITET