SN/K 354 Samordning av ledninger i grunnen

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Tom Baade-Mathiesen fra OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2024-03-01:

Komiteen skal gjennomføre revisjon av NS 3070-1 Samordning av ledninger i grunnen - Del 1: Avstandskrav og vurdere behov for revisjon av NS 3070-2 Samordning av ledninger i grunnen - Del 2: Kostnadsfordeling.

Komiteen skal vurdere og foreslå tilleggsprodukter og eventuelle nye relaterte produkter, eller revisjon av produkter, basert på markedets behov innenfor området.

Komiteen skal vurdere oversettelse av produktet til andre språk samt vurdere oversettelse av normative referanser til produktet.

Representert i komiteen

 • ELVIA AS
 • IKT NORGE
 • MEF SERVICE AS
 • NASJONAL KOMMUNIKASJONSMYNDIGHET
 • NORSK FJERNVARME
 • NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING
 • NORSK VANN BA
 • OSLO KOMMUNE
 • OSLO KOMMUNE VANN- OG AVLØPSETATEN
 • OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
 • REN AS
 • STAVANGER KOMMUNE BYMILJØ OG UTBYGGING
 • TELENOR NORGE AS
 • VEGFORUM FOR BYER OG TETTSTEDER