SN/K 354 Samordning av ledninger i grunnen

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2013-02-05:

Komiteen skal utarbeide to nye norske standarder:
- NS – Avstandskrav infrastruktur ledninger i grunnen og
- NS – Kostnadsfordeling vei og ledninger.

Komiteen skal ta hensyn til eksisterende reguleringer og gjeldende lover.