SN/K 121 Helsetekstiler

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Kjersti Helen Røli Hope fra HELSE BERGEN HF

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt [dag. måned. år]:

SN/K 121 Helsetekstiler arbeider med revisjon av tidligere utarbeidede helsetekstil standarder for helse- og omsorgssektoren og der det er behov, utarbeides det nye standarder.

Representert i komiteen

 • AKERSHUS UNIVERSITETSSYKEHUS HF
 • ELIS NORGE AS
 • GS1 NORWAY
 • HELSE BERGEN HF
 • HELSE SØR-ØST RHF
 • KENTAUR NORGE AS
 • NOR TEKSTIL AS
 • OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
 • STORVASK AS
 • SVERRE W. MONSEN AS
 • SYKEHUSET INNLANDET HF
 • TEKSTILSERVICE AS