SN/K 511 Livsløpskostnader for byggverk

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Mandat

Mandat fra 2018:
 «Komiteen skal revidere Norsk Standard NS 3454:2013 Livssykluskostnader for byggverk - Prinsipper og klassifikasjon slik at den ikke er i strid/konflikt med NS-EN 16627:2015 Bærekraftige byggverk – Vurdering av bygningers økonomiske prestasjon – Beregningsmetode / Sustainability of construction works - Assessment of economic performance of buildings - Calculation methods.
 NS 3454 revideres slik at det sikres samordning med NS-EN 16627 ved at sammenfallende bestemmelser tas ut og erstattes med henvisning til den europeiske standarden (normativt). Kobling av kontostrukturer i de to standardene kan plasseres i et informativt tillegg.
 Arbeidet med NS 3454 må følge endringer og retninger i forhold til planlagt revisjon av NS-EN 16627, samt tilsvarende arbeid i andre relevante norske standarder. Videre bør begrepsbruk i oversettelser og revisjoner koordineres med SN/K 223 Miljøstandardisering BAE-næringen.

Komiteen er oppnevnt frem til 15. september 2023. Medlemmene er invitert til å delta i SN/K 605 Sirkulær økonomi i BAE-næringen