NORSOK/EG WF

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Ove Braadland fra EQUINOR ASA

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat er felles for alle NORSOK ekspertgrupper:

Ekspertgruppenes primære oppgave er å ivareta petroleumsindustriens behov for utvikling av standarder og standardisering innen sitt fagfelt. Ekspertgruppene skal koordinere virksomheten innen sitt fagområde, både internasjonale aktiviteter og nasjonale (NORSOK). De har ansvaret for at overordnet strategi godkjent i Sektorstyret, blir ivaretatt ved gjennomføring av vedtatt arbeidsprogram. Ekspertgruppene skal også være en viktig faglig møteplass, hvor kompetanse og erfaringer deles

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • ISO/TC 67/SC 3

Representert i komiteen

  • AKER BP ASA
  • AVDELING 0314 VED SINTEF PETROLEUMSFORSKNING, INDUSTRI ENERGI
  • BAKER HUGHES NORGE AS
  • CONOCOPHILLIPS NORGE
  • EQUINOR ASA
  • HALLIBURTON AS
  • SCHLUMBERGER NORGE AS
  • SINTEF AS
  • WELLCEM AS