SN/K 255 Miljøprogram og miljøoppfølgingsplan for ytre miljø for BAE

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Astrid Busengdal fra BANE NOR SF

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 07.06.2023:  SN/K 255 skal utvikle ny NS 3466 for å bidra til å dekke bransjens (målgruppens) behov av innhold i en slik type standard.

Omfang til standarden er følgende:

-       Endre tittel slik at den dekker utvidet innhold.

-       Standard for bærekraftsstrategi (bærekraftsprogram) og bærekraftsplan.

-       Strukturere og bygget opp standarden basert på FNs bærekraftsmål og EUs Taksonomi.

-       Legg til grunn NS 3467 Steg og leveranser.  

-       Samle, definerer begreper som benyttes innen bransjen og standardisering av bærekraftsbegrepet (bærekraftstema).

-       Mal for bærekraftsstrategi og bærekraftsplan.

-       Standarden utvikles for at prosjekter skal sikre bærekraftig styring.

-       Standarden skal kunne benyttes uavhengig om prosjektet skal bærekrafts- og eller miljø sertifiseres eller ikke.

-       Komiteen skal vurderer om der er et behov for en veiledning i tillegg til standarden.

Representert i komiteen

 • ASPLAN VIAK AS
 • BANE NOR SF
 • BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING
 • BÆRUM KOMMUNE
 • COWI AS
 • HAFSLUND AS
 • JM NORGE AS
 • MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
 • MILJØSTIFTELSEN BELLONA
 • NORCONSULT AS
 • NYE VEIER AS
 • PEFC - NORGE
 • SPORDRIFT AS
 • STATENS VEGVESEN
 • STATSBYGG
 • STAVANGER KOMMUNE BYMILJØ OG UTBYGGING