SN/K 380 BIM-objekter for byggverk

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Sune Steen Sunesen fra BUILDINGSMART NORGE

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal revidere NS8360:2015 med tilhørende veiledning for standardisert håndtering av BIM-objekter i et livsløpsperspektiv. Komitéen skal oppdele standarden i en standardserie som skal omfatte følgende temaer.
• Modellpraksis, navngivning, typekoding og egenskaper.
• Forvaltning, drift, vedlikehold og utvikling (FDVU)
• Tverrfaglig merkesystem (TFM)
• Energiberegning
• Infrastruktur
• Geodesi

Representert i komiteen

 • AREO AS
 • ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE
 • AS BYGGANALYSE
 • ASPLAN VIAK AS
 • AVINOR AS
 • BANE NOR SF
 • BIM2SHARE AS
 • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • BUILDINGSMART NORGE
 • COBUILDER AS
 • DIGITALMEDBIM AS
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • FIELD GROUP AVIATION AS
 • FORSVARSBYGG
 • GEODATA AS
 • HOLTE AS
 • HÆHRE ENTREPRENØR AS
 • LINK ARKITEKTUR AS
 • MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
 • MULTIBIM AS
 • MULTICONSULT ASA
 • MULTICONSULT NORGE AS
 • NORCONSULT DIGITAL AS
 • NORDIC BIM NORWAY AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK KOMMUNALTEKNISK FORENING
 • NYE VEIER AS
 • OMEGA AS
 • RATIO ARKITEKTER AS
 • RIF
 • SKANSKA NORGE AS
 • STATENS KARTVERK
 • STATENS VEGVESEN
 • STATNETT SF
 • STATSBYGG
 • SWECO NORGE AS
 • SYKEHUSET I VESTFOLD HF
 • TRIBIA AS
 • TRIMBLE SOLUTIONS SANDVIKA AS
 • Veidekke ASA