SN/K 174 Automatiseringssystemer og integrering

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Jochen Haenisch fra JOTNE EPM TECHNOLOGY AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal være nasjonal speilkomité for:
• ISO/TC 184 Automation systems and integration
• ISO/TC 184/SC 4 Industrial data og øvrige underkomiteer for ISO/TC 184, der Norge er O-medlem
• CEN/TC 310 Advanced Manufacturing Technologies

Komiteen skal:
• Behandle og gi innspill til forslag til standarder fra ISO/TC 184 og CEN/TC 310
• Følge opp arbeidet i underkomiteen ISO/TC 184 og CEN/TC 310
• Vurdere hvor det er relevant med deltagelser fra norske eksperter
• Den skal gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 184 og CEN/TC 310

Komiteen skal videre vurdere behovet for å utarbeide egne standarder på området og eventuelle oversettelser

Jochen Haenisch fra Jotne EPM Technology leder komiteen. Komiteen skal fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet. I tillegg skal komiteen på første møtet fastsette en møteplan for f.eks. et halvt år om gangen.

Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for Standard Norge og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Komiteen oppnevnes for en periode til standardene er utgitt, og inntil 5 år.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 310
 • ISO/TC 184
 • ISO/TC 184/SC 4

Representert i komiteen

 • DIGITALMEDBIM AS
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • DNV AS
 • EQUINOR ASA
 • JOTNE EPM TECHNOLOGY AS
 • MTIK AS
 • POSC CAESAR ASSOCIATION
 • SINTEF AS