SN/K 7/EG 5 Rehabiliteringsgruppen

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Stig Henning Helgestad fra STATENS VEGVESEN

Kontaktperson

Mandat

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 104
 • CEN/TC 104/SC 8
 • CEN/TC 219
 • ISO/TC 71
 • ISO/TC 71/SC 7
 • ISO/TC 156

Representert i komiteen

 • MAPEI AS
 • MILLAB CONSULT AS
 • MOFA KONSULT KARLSEN
 • PROTECTOR AS
 • SIKA NORGE AS
 • SINTEF AS
 • STATENS VEGVESEN
 • STÆRK & CO AS
 • Veidekke ASA