SN/K 600

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Hege Engesvik Roda fra SANDNES KOMMUNE

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt oktober 2021:

Komiteen skal utarbeide en Norsk Standard som setter krav til systematisk og kunnskapsbasert faglig oppdatering av helsefagarbeidere.
Standarden vil definere spesifikke kompetanseområder som skal systematisk skal vedlikeholdes og oppdateres, metode for kompetanseoppdatering og ansvarsfordeling mellom arbeidsgiver, ansvarlig leder og den enkelte helsefagarbeider.

Standarden vil kunne brukes av arbeidsgiver, nærmeste leder, den enkelte helsefagarbeider og utdanningsinstitusjonene.

Hensikten med standarden er å bidra til:

- pasientsikkerhet og omsorgsfull hjelp,
- mestringsopplevelse og rolleklarhet, og
- verdibevissthet, godeferdigheter og trygghet i arbeidet

Komiteen skal også:

- vurdere hvilke normative referanser som bør inngå i standarden,
- foreslå hvordan utdanningsinstitusjoner kan ta i bruk standarden, og
- foreslå hvordan standarden best mulig kan tas i bruk av alle deler av helse – og omsorgstjenesten

For øvrig gjelder de til enhver tid gjeldende Regler for Standardiseringsarbeid publisert fra Standard Norge.  Reglene finnes på www.standard.no 

Representert i komiteen

 • DELTA
 • DRAMMEN KOMMUNE
 • FAGFORBUNDET
 • FLEKKEFJORD KOMMUNE
 • KRISTIANSAND KOMMUNE
 • MÅLSELV KOMMUNE
 • NORSK SYKEPLEIERFORBUND
 • OSLO UNIVERSITETSSYKEHUS HF
 • RINGSAKER KOMMUNE
 • SANDNES KOMMUNE
 • STATSFORVALTEREN I VESTFOLD OG TELEMARK
 • SYKEHUSET I VESTFOLD HF
 • VESTVÅGØY KOMMUNE - HELSE OG OMSORG