SN/K 258 Coaching

Nøkkelinformasjon

Status:
active
Komitéleder:
Paal Leveraas fra LEVERAAS AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal utarbeide Norsk Standard med krav til coachingtjenester. Standardiseringsarbeidet skal definere termer, identifisere krav til kompetanse, krav til opplæringsvirksomheter, til tjenesten og omhandle sertifiseringsordning for coacher, tjenesteytere og utdanninger i Norge.

Representert i komiteen

 • DEN NORSKE COACHFORENING
 • DNV AS
 • EMCC NORGE
 • GESTALT PRAKTISERENDE I ORGANISASJONER-GPO
 • ICF NORGE
 • IGO AS
 • LEVERAAS AS
 • NOCNA AS
 • NORSK FORENING FOR COACHING & NLP
 • NORSK GESTALTINSTITUTT AS
 • NORSK SENTER FOR COACHING AS
 • POTENSIALBYGGER Cathrine Lie Strand
 • TEAMBYGGERNE AS
 • THORA SÆTHER OPTIVIS LIFE AND BUSINESS ACADEMY