SN/K 402 NS 3450 - Prosjektdokumenter

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Kontaktperson

Mandat

Representert i komiteen

 • ARKITEKTBEDRIFTENE I NORGE
 • AS BYGGANALYSE
 • BANE NOR SF
 • ENTREPRENØRFORENINGEN - BYGG OG ANLEGG (EBA)
 • HÅNDVERKSDATA AS
 • KJELDSBERG EIENDOM AS
 • Norsk Hydro ASA
 • RIF
 • RØRENTREPRENØRENE NORGE
 • SKANSKA NORGE AS
 • STATENS VEGVESEN
 • STATKRAFT AS