SN/K 548 Bærekraftige lokalsamfunn

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Gard Jenssen fra NORCONSULT AS

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt [05.06.2013]:
SN/K 548 har følgende mandat:
o bidra til utviklingen av internasjonale og europeiske standarder for bærekraftige lokalsamfunn ved å følge og delta i arbeidet i ISO/TC 268 Sustainable cities and communities og CEN/TC 465 Sustainable and Smart Cities and Communities
o være orientert om og eventuelt delta i tilgrensende standardiseringsarbeid i CEN og ISO,
o identifisere og gi innspill til eventuelle nasjonale standarder og
o bidra til at standardene implementeres i Norge gjennom, informasjonsaktiviteter, oversettelse, kurs etc.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 268
 • ISO/TC 268/SC 1
 • CEN/TC 465

Representert i komiteen

 • AUGMENTCITY AS
 • Bodø kommune
 • FREDRIKSTAD KOMMUNE
 • INSTITUTT FOR ENERGITEKNIKK
 • NORCONSULT AS
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • OSLOMET - STORBYUNIVERSITETET
 • TRONDHEIM KOMMUNE BYUTVIKLING, NÆRING, SAMFERDSEL, KLIMA OG MILJØ
 • ÅLESUND KOMMUNE