SN/K 613 Håndteringsfri lusetelling i akvakultur

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Trude Jansen Hagland fra THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal utarbeide ny Norsk Standard for: Håndteringsfri lusetelling i akvakultur.

Målet med arbeidet er å utvikle en standard som beskriver anbefalte kravspesifikasjoner for håndteringsfri lusetellingsteknologi. Standarden kan bidra til å gi et best mulig telleresultat som gjenspeiler lusesituasjonen i anlegget, bedre fiskevelferd og en bærekraftig produksjon, samt imøtekomme krav fremsatt av offentlige myndigheter.

Standardens kravspesifikasjoner skal muliggjøre et rammeverk slik at teknologien kan kvalifiseres og sikre at teknologi som tas i bruk gir et måleresultat som gjenspeiler lusesituasjonen i anlegget.

Representert i komiteen

 • AQUABYTE AS
 • COGNIZANT TECHNOLOGY SOLUTIONS NORWAY AS
 • CREATEVIEW AS
 • FISHENCY INNOVATION AS
 • FLATSETSUND ENGINEERING AS
 • GRIEG SEAFOOD ASA
 • HAVFORSKNINGSINSTITUTTET
 • MATTILSYNET
 • MOWI ASA
 • MSD ANIMAL HEALTH NORGE AS
 • OK MARINE AS
 • OPTOSCALE AS
 • SINTEF OCEAN AS
 • SJØMAT NORGE
 • STINGRAY MARINE SOLUTIONS AS
 • SUBMERGED AS
 • THE SEAFOOD INNOVATION CLUSTER AS
 • VETERINÆRINSTITUTTET