SN/K 347 Brann- og sikkerhetstjenester

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv

Mandat

2011-10-25 - ”Komiteen skal følge arbeidet i CEN/CLC/TC 4 Services for fire safety and security systems og støtte de norske deltakerne i arbeidet. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av CEN/CLC TC 4 og behandle forslag til eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt. Komiteen skal bistå med fagkontroll ved eventuell oversettelse av standarden(e) til norsk.