SN/K 159 Vernetøy

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

[2024.02.06 ] 

Komiteen er en nasjonal speilkomité for

CEN/TC 162 Protective clothing including hand and arm protection and lifejackets.
ISO/TC 94 Personal safety - Personal safety equipment
ISO/TC 94/SC 13 Protective clothing
ISO/TC 188/SC 1 Personal safety equipment


Komiteens arbeidsområde omfatter bekledning som skal beskytte mot fysisk og kjemisk helsefare. Bekledning for beskyttelse av hender og armer er inkludert, likeledes tøy som skal gjøre brukerne godt synlig (reflekser) og flyte- og redningsvester.

Komiteen kan der det er relevant også følge CEN/CLC/JTC 23. Det kan også være aktuelt å følge andre komiteer i ISO eller CEN. 

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 94
 • ISO/TC 94/SC 13
 • ISO/TC 188/SC 1
 • CEN/TC 162

Representert i komiteen

 • AALESUND PROTECTIVE WEAR AS
 • ERGOPRO LTD
 • FAGFORBUNDET
 • HANSEN PROTECTION AS
 • HELLY HANSEN AS
 • REFLEXCONSULT AS
 • STIFTELSEN SINTEF
 • WENAAS WORKWEAR AS