SN/K 67 Sveising

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Tor Arne Hjemås fra DNV AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen sveising av metalliske materialer.
Komiteen skal følge arbeidet i:
• ISO/TC 44 «Welding and allied processes»
• CEN/TC 121 «Welding and allied processes»

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 44/SC 11
 • ISO/TC 44/SC 10
 • ISO/TC 44
 • CEN/TC 121/SC 4
 • CEN/TC 121

Representert i komiteen

 • AIBEL AS
 • AKER SOLUTIONS AS
 • DNV AS
 • FORCE TECHNOLOGY NORWAY AS
 • INSPEKT NORWAY AS
 • LYSAKER & THORRUD AS
 • NORSK SVEISETEKNISK FORBUND