SN/K 611 Avfall og gjenvinning

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal være en arena for helhetlig oversikt og tilnærming til utvikling av standarder innenfor avfall og gjenvinning. Den skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av 
internasjonale og europeiske standarder og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. 

Komiteen skal vurdere og foreslå revisjon eller nye standardiseringsprodukter basert på 
nasjonale behov innenfor avfall og gjenvinning. Her under:
- Revisjon av NS 9431:2011 Klassifikasjon av avfall
- Revisjon av NS 9432:2014 Avfall - Tilrettelegging av renovasjonsløsninger og 
utførelse av innsamling - Krav og anbefalinger
- Utvikling av norsk standardprodukt for brann i avfallsbransjen

Komiteen skal samarbeide med samarbeid med andre nasjonale standardiseringskomiteer ved behov. For eksempel nasjonal komite SN/K 609 Plast i miljø og SN/K 147 Bærekraftig emballasje.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 183
 • ISO/TC 297

Representert i komiteen

 • AVFALL NORGE
 • AVFALL SØR AS
 • AVFALLSMEGLING NORD AS
 • BIR AS
 • BRAKON AS
 • CONSTO AS
 • COWI AS
 • EGENES BRANNTEKNIKK AS
 • ESSS as
 • EUROPEAN RESOURCE HUB AS
 • FIRESAFE AS
 • FOLLO REN IKS
 • FRANZEFOSS AS
 • FRANZEFOSS GJENVINNING AS
 • GLØR AS
 • HEDMARKEN BRANNVESEN
 • HH FIRE EATER NORGE AS
 • HORISONT MILJØPARK IKS
 • HØGSKULEN PÅ VESTLANDET
 • IGNEUS AS
 • INDRE ØSTFOLD RENOVASJON IKS
 • INERGEO AS
 • INNHERRED RENOVASJON IKS
 • IVAR IKS
 • LOOP AS
 • Li-Tech AS
 • MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
 • MEPEX CONSULT AS
 • MIDTRE NAMDAL AVFALLSSELSKAP IKS
 • NAMDAL RESSURS AS
 • NIRAS NORGE AS
 • NOMIKO AS
 • NORDHORDLAND OG GULEN INTERKOMMUNALE RENOVASJONSSELSKAP IKS
 • NORDREN AS
 • NORSIRK AS
 • NORSK FORENING FARLIG AVFALL
 • NORSK GJENVINNING AS
 • NORSK METALLGJENVINNING AS
 • NORSK SPESIALOLJE AS
 • NORWASTE AS
 • NÆRINGSLIVETS SIKKERHETSORGANISASJON
 • OSLO KOMMUNE RENOVASJONS- OG GJENVINNINGSETATEN
 • PLASTRETUR AS
 • Q RÅDGIVNING AS
 • RAGN SELLS AS
 • RECURO AS
 • REMIDT IKS
 • RETURKRAFT AS
 • RISE FIRE RESEARCH AS
 • ROMERIKE AVFALLSFOREDLING IKS
 • SAMFUNNSBEDRIFTENE
 • SAR AS
 • SEAS AS
 • SIRKEL GLASS AS
 • SIRKULA IKS
 • STATISTISK SENTRALBYRÅ
 • STIFTELSEN HANDELSHØYSKOLEN BI
 • TRV GRUPPEN AS
 • ÅRIM AS
 • ØSTFOLD AVFALLSSORTERING IKS