NORSOK/EG I

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Trygve Dirdal fra EQUINOR ASA

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat er felles for alle NORSOK Ekspertgrupper:

Ekspertgruppenes primære oppgave er å ivareta petroleumsindustriens behov for utvikling av standarder og standardisering innen sitt fagfelt. Ekspertgruppene skal koordinere virksomheten innen sitt fagområde, både internasjonale aktiviteter og nasjonale (NORSOK). De har ansvaret for at overordnet strategi godkjent i Sektorstyret, blir ivaretatt ved gjennomføring av vedtatt arbeidsprogram. Ekspertgruppene skal også være en viktig faglig møteplass, hvor kompetanse og erfaringer deles.

Representert i komiteen

  • AIBEL AS
  • AKER BP ASA
  • AKER SOLUTIONS AS
  • CONOCOPHILLIPS NORGE
  • EQUINOR ASA
  • HAAKON ELLINGSEN AS
  • NEPTUNE ENERGY NORGE AS
  • PROCESS PARTNER AS
  • REPSOL NORGE AS
  • VÅR ENERGI ASA