SN/K 429 NS 3420 - Del T - Maler- og beleggarbeider

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 2018-09-06:

Komiteen skal gi forslag til endringer og tillegg til delen NS 3420-T Maler- og beleggarbeider slik at denne er oppdatert og tilpasset markedets behov for et presist beskrivelsesverktøy innen fagområdet.
Komiteen skal
– primært vurdere terminologi, faglig innhold og beskrivelsestekstenes utforming;
– vurdere at innhold er i tråd med markedets eventuelle behov for mer eller mindre detaljeringsnivå, og vurdere postgrunnlag basert på funksjonskrav;
– vurdere og foreslå tilleggsprodukter til standarden og evt. nye relaterte standarder, eller revisjon av standarder, basert på markedets behov innenfor fagområdet;
– utarbeide eksempler på ferdig utfylte poster basert på den nye eller reviderte NS 3420 standarden;
– bidra til at standarden tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell og lignende.

Komiteens forslag til endringer skal utformes i tråd med NS 3420 skriveregler og presenteres for SN/K 401 NS 3420 Redaksjonskomiteen før ferdigstillelse av høringsdokument.
Det skal benyttes arkivsystemet ISOlution som felles lagringssted for alle dokumenter som berører komitearbeidet.
Komiteen skal fastsette en framdriftsplan i samsvar med mandatet og årlige utgivelsestidspunkt for NS 3420. Komiteen må klargjøre sin NS 3420 delstandard for “ut på høring” innen 1. mai, året før standardens fastsettelsesdato (1. februar).
Ved behov skal komiteen behandle saker som angår følgende CEN- og ISO-komiteer:
CEN/TC 99 Wallcoverings
CEN/TC 134 Resilient, textile and laminate floor coverings
CEN/TC 303 Floor screeds and in-situ floorings in buildings
ISO/TC 219 Floor coverings