SN/K 584 Fiskeoljer

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Wenche Larssen fra MØREFORSKING AS

Kontaktperson

Mandat

"Komiteen skal utarbeide Norsk Standard Fiskeoljer i triglyseridform - Sensoriske kvalitetskrav."

Representert i komiteen

  • BERG LIPIDTECH AS
  • CALANUS AS
  • EPAX NORWAY AS
  • GC RIEBER VIVOMEGA AS
  • KD NORWAY AS
  • MØREFORSKING AS
  • NORDIC PHARMA INC AS
  • ORKLA HEALTH AS
  • PHARMA MARINE AS