SN/K 592 Aldrende samfunn og digitalisering

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Kari Anne Reitan Andersen fra ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN

Kontaktperson

Mandat

Representert i komiteen

  • ARBEIDS- OG VELFERDSETATEN
  • FUNKSJONSHEMMEDES FELLESORGANISASJON FFO
  • HELSEDIREKTORATET
  • NORGES BLINDEFORBUND
  • SAMARBEIDSFORUMET AV FUNKSJONSHEMMEDES ORGANISASJONER (SAFO)
  • TELENOR ASA
  • UNIVERSELL UTFORMING AS