SN/K 27 Dører, vinduer, skodder, beslag og påhengsvegger

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Wilhelm Ruyter fra NORSKE TREVARER

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 13.12.2021:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen dører, vinduer, skodder, beslag og påhengsvegger.

Komiteen skal følge arbeidet i:
• CEN/TC 33 Doors, windows, shutters, building hardware and curtain walling;
• CEN/TC 129 Glass in building;
• ISO/TC 162 Doors and windows.

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC og/eller CEN/TC, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

Generelt for alle komiteen gjelder:
• Komiteen skal bidra til at standarder tas i bruk gjennom å foreslå kurs, seminar, informasjonsmateriell o.l.
• Det forutsettes at alle som er med i komiteen aksepterer at retten til å råde over det materiale som komiteen utarbeider, overføres til Standard Norge. Overføringen av råderett griper ikke inn i deltakers mulighet til å utnytte bidraget til egne formål.
• Arbeidet i komiteen skal tilpasses budsjettet for markedsområde BAE og eventuelle endringer i ekstern finansiering. Bortfall eller store reduksjoner i ekstern finansiering kan føre til at komiteen blir nedlagt.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • CEN/TC 33
 • ISO/TC 160
 • CEN/TC 129
 • ISO/TC 160/SC 1
 • ISO/TC 162

Representert i komiteen

 • A/S Spilka Industri
 • ASSA ABLOY NORGE AS
 • CONSOL AS
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • FINANS NORGE
 • FORENINGEN NORSKE LÅSESMEDER
 • GEZE SCANDINAVIA AKTIEBOLAG NORSK AVDELING AV UTENLANDSK FORETAK
 • GLASS OG FASADEFORENINGEN
 • NATRE VINDUER AS
 • NORCONSULT AS
 • NORDIC DOOR AS
 • NORSKE TREVARER
 • RAPP BOMEK AS
 • SCHUCO INTERNATIONAL KG avdeling i Norge
 • SINTEF MANUFACTURING AS
 • STIFTELSEN SINTEF
 • ULEFOS BRUG AS