SN/K 419 NS 3420 - Del J - Dekke- og banearbeider

Nøkkelinformasjon

Status:
Ikke aktiv
Komitéleder:
Nils Sigurd Uthus fra STATENS VEGVESEN

Kontaktperson

Mandat

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

  • CEN/TC 336
  • CEN/TC 227

Representert i komiteen

  • MASKINENTREPRENØRENES FORBUND
  • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
  • RAMBØLL NORGE AS
  • RÅDGIVANDE AGRONOMAR AS
  • STATENS VEGVESEN
  • STIFTELSEN KONTROLLRÅDET
  • VIANOVA AS
  • VIATECH AS