SN/K 146 Mindre fartøy

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv

Kontaktperson

Mandat

 

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder for mindre båter.. Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 188 "Small crafts", ISO/TC 188/SC 2 "Engines and propulsion systems" og CEN/SS T01 "Shipbuilding and maritime structures

og støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 188 og ISO/TC 188/SC 2, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

 

Komiteen skal utarbeide eventuelle norske tilleggsdokumenter til de standarder som blir vedtatt og vurdere behov for oversettelse av standardene til norsk, herunder bidra med norsk terminologi.

 

Komiteen skal vurdere og foreslå nye standarder og tilleggsprodukter basert på nasjonale behov innenfor området.

 

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 188
 • ISO/TC 188/SC 2
 • CEN/TC 464

Representert i komiteen

 • ALLER MEDIA AS
 • ASKELADDEN BOATS AS
 • BERGEN MARITIM AS
 • BIRGER KULLMANN DESIGN
 • EKER DESIGN AS
 • EVOY AS
 • FARCO AS
 • FREEPOWER AS
 • GREEN WAVES AS
 • HELGELAND PLAST AS
 • HYREX AS
 • IBIZA BOATS AS
 • INVENTAS KRISTIANSAND AS
 • KAASBØLL BOATS AS
 • NAVAL DYNAMICS AS
 • NORBOAT AS
 • NORDKAPP BOATS ANS
 • PANTAENIUS
 • ROTOSTØP AS
 • SEADRIVE AS
 • SES-X MARINE TECHNOLOGIES AS
 • SILENT SEA AS
 • SJØFARTSDIREKTORATET
 • VIKNES BÅT OG SERVICE AS
 • c langlo båttakst