SN/K 223 Miljøstandardisering BAE-næringen

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Trine Pettersen fra BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING

Kontaktperson

Mandat

Følgende mandat ble vedtatt 25. november 2020:

Komiteen skal bidra til at norsk kompetanse og interesser fremmes i utviklingen av internasjonale og europeiske standarder innen miljø og bærekraftområdet i BAE - næringen. Komiteen skal følge arbeidet i:

 ISO/TC 59 /SC 17 Sustainability in building construction
 CEN/TC 350 Sustainability in construction works,
 CEN/TC 351 Construction Products - Assessment of release of dangerous substances

Komiteen skal støtte de norske deltakerne i internasjonale komiteer og arbeidsgrupper. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 59/SC 17, CEN/TC 350 og CEN/TC 351, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 59/SC 17
 • CEN/TC 350
 • CEN/TC 351

Representert i komiteen

 • BANE NOR SF
 • BOLIGPRODUSENTENES FORENING
 • BYGGEVAREINDUSTRIENS FORENING
 • Bergene Holm AS
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • ENOVA SF
 • HEIDELBERG MATERIALS NORWAY AS
 • HELSE NORD RHF
 • KRIGSVOLL ECOBUILD CONSULT
 • MESTERGRUPPEN BYGGEVARE AS
 • MULTICONSULT ASA
 • NORGES BYGG- OG EIENDOMSFORENING
 • NORGES MILJØ- OG BIOVITENSKAPELIGE UNIVERSITET (NMBU)
 • NORGES TEKNISK-NATURVITENSKAPELIGE UNIVERSITET NTNU
 • NORSK STÅLFORBUND
 • NORSK TRETEKNISK INSTITUTT
 • NORSUS NORSK INSTITUTT FOR BÆREKRAFTSFORSKNING AS
 • RENT TØRT BYGG CONSULT AS
 • RIF
 • STATSBYGG
 • STIFTELSEN SINTEF
 • TREINDUSTRIENS LANDSFORENING