SN/K 420 NS 3420 - Del K - Anleggsgartnerarbeider

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Ingrid Klingberg fra GRINDAKER AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal revidere NS 3420-K, Beskrivelsestekster for bygg, anlegg og installasjoner - Del K: Anleggsgartnerarbeider. Revisjonen skal faglig oppdatere standarden og vurdere eventuelle forbedringer og behandling av nye løsninger (grønne tak). Det bør vurderes justeringer for å sikre en enhetlig forståelse og bruk av standarden. Standarden skal oppdateres i henhold til andre aktuelle standarder (normative referanser).

Komitearbeidet organiseres med sikte på å redusere tiden bruk på komitearbeid i forhold til det som er normalt for Norsk Standard.

Representert i komiteen

 • AGAIA AS
 • ANLEGGSGARTNERMESTER WIKHOLM AS
 • BRAATHEN LANDSKAPSENTREPRENØR AS
 • GRINDAKER AS
 • H & K SANDNES AS
 • HÅKONSEN OG SUKKE LANDSKAPSENTREPRENØR AS
 • NAML NORSKE ANLEGGSGARTNERE MILJØ OG LANDSKAPSENTREPRENØRER
 • NORGES GRØNNE FAGSKOLE - VEA
 • RAMBØLL NORGE AS
 • SENTER FOR OPPLÆRING I ANLEGGSGARTNERFAGET
 • STATENS VEGVESEN
 • Veidekke ASA