SN/K 518 Klassifikasjon i BAE-sektoren

Nøkkelinformasjon

Status:
Aktiv
Komitéleder:
Gunnar Slinning Østad fra SWECO NORGE AS

Kontaktperson

Mandat

Komiteen skal fortsette arbeidet med å utvikle standarder for et helhetlig klassifikasjonssystem for BAE-sektoren i Norge.

Klassifikasjons-systemet skal være i samsvar med ISO 12006-2, som er et rammeverk for klassifikasjon av informasjon i BAE-sektoren.

Planen for å utvikle nye norske standarder for klassifikasjon innenfor NS 3457 serien inneholder følgende deler:
― Del 1: Metode og prinsipper for organisering av informasjon
― Del 2: Byggverkskomplekser
― Del 3: Bygningstyper
― Del 4: Romfunksjoner
― Del 6: Sonetyper
― Del 7: Identifikasjon i digitale modeller og for merking i byggverk
― Del 8: Komponenttyper

Komiteen skal i utviklingen av del 7 og del 8 se dette i sammenheng med Statsbyggs TFM system, NS 3420 B-delene, NS 8360, IEC/ISO 81346 del 1 og 2 samt pågående utvikling av ISO 81346-12.
Komiteen skal følge arbeidet i ISO/TC 10/SC 10 «Process plant documentation.” og støtte eventuelle norske deltakerne i arbeidet. Den skal videre gi forslag til hvordan Standard Norge skal stemme i saker som blir forelagt av ISO/TC 10/SC 10, herunder utarbeide norske kommentarer og avklare om forslag til standarder er i samsvar med norske lover og forskrifter.

Relaterte komiteer

Komiteen følger arbeidet i følgende europeiske og internasjonale komiteer:

 • ISO/TC 10/SC 10

Representert i komiteen

 • AVINOR AS
 • BUILDINGSMART NORGE
 • COBUILDER AS
 • DIGITALMEDBIM AS
 • DIREKTORATET FOR BYGGKVALITET
 • FORSVARSBYGG
 • GUNNAR KARLSEN AS
 • HOLTE AS
 • KRISTIANSAND KOMMUNE
 • KS-KOMMUNESEKTORENS ORGANISASJON
 • NORCONSULT DIGITAL AS
 • NORKART AS
 • OSLOBYGG KF
 • PEAB ANLEGG AS
 • PEAB AS
 • PRO INTEGRATED MANAGEMENT AS
 • RAMBØLL NORGE AS
 • RENDRA AS
 • SKATTEETATEN
 • STATENS KARTVERK
 • STATISTISK SENTRALBYRÅ
 • STATSBYGG
 • STAVANGER KOMMUNE BYMILJØ OG UTBYGGING
 • SWECO NORGE AS
 • TRØNDELAG FYLKESKOMMUNE